Α.Σ. ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Α.Σ. ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Α.Σ. ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Τμήματα: Τραμπολίνο, Ακροβατική Γυμναστική, Γενική Γυμναστική, Μουσικοκινητική αγωγή. *ΝΕΟ: Τμήμα Zumba, Τμήμα Ενηλίκων |

Τμήματα: Τραμπολίνο, Ακροβατική Γυμναστική, Γενική Γυμναστική, Μουσικοκινητική αγωγή. *ΝΕΟ: Τμήμα Zumba, Τμήμα ΕνηλίκωνΤμήματα: Τραμπολίνο, Ακροβατική Γυμναστική, Γενική Γυμναστική, Μουσικοκινητική αγωγή. *ΝΕΟ: Τμήμα Zumba, Τμήμα Ενηλίκων